CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
“MỸ THUẬT ỨNG DỤNG TRÊN ĐƯỜNG TÌM VỀ BẢN SẮC VIỆT”

Thời gian: ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2014.
                    Địa điểm: P. C701, Cơ sở 2 của trường ĐHDL Văn Lang
                                                  233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.


Họ và tên:………………………………………………………....................…………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………....................………………………….
Chức vụ: :……………….……………………………………………...................……………………….…...
Cơ quan công tác:…….……………………………………………….......................…………………………
Địa chỉ liên lạc: …….….……………………………………………......................……………………….….
Điện thoại:…………..…………………….Fax:………….………….....................…………………………..
Email: …………....…………………………………………………....................……………………………
Đăng ký hội thảo:
Tham dự
Có bài viết
          Tên bài viết:……………………………………………………………………….……….............…..
.……………………………………………………………………………………………..................….…..
Phát biểu trong hội thảo
          Nội dung phát biểu:………………………………………………………………………....................
. .……………………………………………………………………………………….................………..…
……………………………………………………………………………………….....................………….
……………………………………………………………………………………….................…………….
Phương tiện hỗ trợ trình bày trong Hội thảo (nếu có báo cáo)
           o Laptop, máy chiếu
           o Thiết bị khác:………………………………………………………..................................………….
                                                                                                                          Ngày……tháng……năm 2014
                                                                                                                                         Người đăng ký


Lưu ý:
• Đăng ký tham dự và gửi tóm tắt bài viết trước ngày 16/10/2014.
• Gửi toàn văn bài viết trước ngày 18/10/2014.
• Nếu thay đổi thông tin, vui lòng thông báo trước ngày 18/10/2014.

Liên hệ đăng ký:
Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, trường ĐHDL Văn Lang, 233A Phan Văn Trị, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
Điện thoại: 08. 35164249
0903689088 (ThS. Nguyễn Đắc Thái)
Email: hoithaomythuat@gmail.com; hoithaomythuat@vanlanguni.edu.vn

 

Tải file đính kèm TẠI ĐÂY

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường ĐHDL Văn Lang. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng
Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162391 - Fax : (84.8) 38369716
Email : hoithaomythuat@vanlanguni.edu.vn / tttt@vanlanguni.edu.vn - Website: hoithaomythuat.vanlanguni.edu.vn
Trường ĐH Văn Lang: www.vanlanguni.edu.vn - Khoa Mỹ thuật Công nghiệp: mtcn.vanlanguni.edu.vn - Hội Mỹ thuật Tp.HCM: hoimythuattphcm.vn