CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2014
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v tổ chức Hội thảo khoa học
“Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt”


Tiếp theo Thông báo số 1 của trường ĐHDL Văn Lang và Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt”, ngày 20 tháng 8 năm 2014, nay BTC Hội thảo xin gửi tiếp Thông báo số 2 với nội dung như sau:
 

1. Thời gian, chương trình Hội thảo:

Hội thảo khoa học “Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt” do trường ĐHDL Văn Lang và Hội Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày: 28 và 29/10/2014.
 
Ngày 28/10/2014: Khai mạc Hội thảo, trình bày và thảo luận các vấn đề lý luận mỹ thuật, văn hóa và các vấn đề thực tiễn có ý nghĩa bảo tồn, phát huy bản sắc Việt và nhận diện, hướng tiếp nhận, khắc phục yếu tố ngoại lai trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam.
 
Ngày 29/10/2014: Tham quan một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ tại Tp. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, chương trình chi tiết sẽ được cập nhật trong các Thông báo tiếp theo. Quý đại biểu quan tâm có thể đăng ký tham quan vào sáng 28/10/2014. BTC Hội thảo phụ trách thiết kế, tổ chức các hoạt động tham quan; đại biểu tự túc về chi phí.
 
2. Thời hạn nhận bài viết và quy cách bài viết:
Hiện nay, BTC Hội thảo đã nhận được 10 bài viết tham dự. Theo nguyện vọng của các cá nhân, đơn vị quan tâm đến Hội thảo, nay BTC Hội thảo thông báo gia hạn thời gian nộp bài viết tham gia Hội thảo và thời gian đăng ký tham dự Hội thảo đến hết ngày 16/10/2014. Mỗi cá nhân có thể gửi một hay nhiều bài viết. Toàn văn bài viết khoảng 3.000-5.000 chữ, dùng phông chữ Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, dàn trang trên khổ giấy A4; Lưu ý các sơ đồ, hình vẽ phức tạp vẽ riêng và gửi kèm bản PDF. Ảnh minh họa có thể scan gửi kèm file ảnh hoặc gửi bản gốc. Mỗi báo cáo có bản tóm tắt (abstract) bằng tiếng Việt (từ 400-600 từ) và tiếng Anh (dịch từ bản tóm tắt tiếng Việt). Cấu trúc bài báo cần có các tiểu mục: Đặt vấn đề, Giải quyết vấn đề, Kết quả nghiên cứu và kiến nghị, Kết luận, Tài liệu tham khảo. Cuối báo cáo, đề nghị các tác giả ghi rõ các thông tin cá nhân: họ tên, học hàm học vị (nếu có, ghi rõ chuyên ngành nghiên cứu), nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email…
 
Bài viết gửi về cho Hội thảo sẽ được BTC Hội thảo tổ chức phản biện, biên tập, hiệu đính để chọn trình bày trong Hội thảo và đăng trong kỷ yếu Hội thảo. Bài viết không được đăng sẽ không hoàn trả bản thảo.
 
Quý đại biểu vui lòng gửi bài viết và thư xác nhận tham dự cho BTC Hội thảo đồng thời qua 2 địa chỉ thư điện tử: hoithaomythuat@gmail.com, hoithaomythuat@vanlanguni.edu.vn. Căn cứ thư xác nhận tham dự Hội thảo, BTC sẽ gửi Thư mời cho các đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 18/10/2014.
 

3. Kinh phí:

Những bài viết được tập hợp in trong kỷ yếu của Hội thảo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của trường ĐHDL Văn Lang; một số bài viết được chọn trình bày tại Hội thảo.
 
Khách đến tham dự tự túc phương tiện giao thông và chi phí lưu trú.
 

4. Địa chỉ liên hệ:

Ban Tổ chức Hội thảo “Mỹ thuật ứng dụng trên đường tìm về bản sắc Việt” - Khoa Mỹ thuật Công nghiệp, Trường ĐH Văn Lang - 233A Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 
Email: hoithaomythuat@gmail.com; hoithaomythuat@vanlanguni.edu.vn.
 
Điện thoại: 08 35164249; 0903689088, ThS. Nguyễn Đắc Thái.
 
 
BTC Hội thảo trân trọng kính mời các học giả, các nhà nghiên cứu – phê bình chuyên môn, các cơ quan đào tạo, và các doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ, tham gia và gửi bài đúng hạn để Hội thảo diễn ra tốt đẹp, có chất lượng khoa học.
 
Trân trọng cảm ơn!
  

Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh                                                      Trường ĐHDL Văn Lang

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Trang thông tin điện tử tổng hợp Trường ĐHDL Văn Lang. Hoạt động theo giấy phép số 75/GP-ICP-STTTT. Tổng biên tập: Hiệu trưởng
Trụ sở: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Q1, TP. HCM - ĐT: (84.8) 38367933 - Cơ sở 2: 233A Phan Văn Trị , P.11, Q. Bình Thạnh ĐT: (84.8) 35162391 - Fax : (84.8) 38369716
Email : hoithaomythuat@vanlanguni.edu.vn / tttt@vanlanguni.edu.vn - Website: hoithaomythuat.vanlanguni.edu.vn
Trường ĐH Văn Lang: www.vanlanguni.edu.vn - Khoa Mỹ thuật Công nghiệp: mtcn.vanlanguni.edu.vn - Hội Mỹ thuật Tp.HCM: hoimythuattphcm.vn